Kursga yozilish

Arduino Uno

O'quvchilar ushbu kursda:

O’quvchilar o’zlari robotlarni noldan terishni o’rganishadi. Va ularga dastur yozishadi. Dars davomida matematika, fizika va logika fanlari qo’shimcha ravishda o’rgatiladi. Ardunio coding ga oid bo’lgan ingilizcha ruscha terminal qo’shib o’rgatiladi. Va albatta 15 xil sensordan to’liq o’rganib, foydalanish, ardunioga cod yozishni skrech dasturida o’yinlar yaratish imkoniyatiga ega bo’ladi.

- Dasturlash asoslari
- Dasturlash, Algoritmlash, Elektronika
- Loyixalar bilan ishlash;
- Yuqori darajadagi dasturlashga zarur ko'nikmalar
- Mantiqiy fikrlash, analitik fikrlash ko'nikmalarini o`rganadi
- Darslar to'liq amaliy tarzda o'tiladi
- Elektr jihozlari bilan ishlashni va boshqa bir qancha foydali bilimlarni o'rganishadi


Kurs davomiyligi 5-6 oyni tashkil etadi va kurs yakunlangach sertifikat bilan taqdirlanadi. Ushbu kursni bitirganlar keyingi bosqichni o'rganishda qiyinchilik sezmaydilar...