Kursga yozilish

Lego EV3 Mindstorms®

LEGO

Lego EV3 Mindstorms

9 yoshdan oshgan maktab o'quvchilari va umuman qiziquvchilar uchun Robototexnikaning boshlang'ich kursi... Scratch dasturlash orqali robot va uning qismlari, sensorlarini boshqarib: mantiqiy fikrlash, algoritmlar tuzishni o'rganish mumkin
Farzandingizga o'yin uslubida kompyuter , robotlar , mexanika , texnologiya , ingliz tilidagi so'zlar, matematika va fizika dars davomida o'rgatib boriladi.
Bolalar o'zlari yasagan robotlarni harakatga keltirib yanada ilhomlanishadi.
Bu ularda ushbu bilimlarni o'zlashtirishda katta yordam beradi!

Yozilish

O'quvchilar ushbu kursda:

Lego kompaniyasi tomonidan kelgan tayyor konstruktorlar orqali robotlarni yasash va va ularga dastur yozishni o’rgatiladi. Dars davomida matematika bolalarga moslashtirilgan fizika va logika fanlari ham qisman qo’shib o’tiladi. Aynan mana shu mind storm kursiga oid ingilizcha terminlar va atamalar ham to’liq o’rgatilib ketiladi.

- amaliy,ko'rgazma, elektron materiallar orqali tushuntirish
- Algoritmlar , kompyuter , robototexnikani o'rganishi;
- Mexanik qurilmalarning ishchi modellarini yaratishi;
- Informatika,texnologiya , fizika va matematikani;
- Kompyuterni o'rganishi , kursda olgan bilimlari keyingi dasturlash kurslari uchun zarur poydevor bo'lishi
- Boshqa bir qancha foydali bilimlarni o'rganishadi


Kurs davomiyligi 5-6 oyni tashkil etadi va kurs yakunlangach sertifikat bilan taqdirlanadi. Ushbu kursni bitirganlar keyingi bosqichni o'rganishda qiyinchilik sezmaydilar...